Hvordan sikre mer innovasjon og ny behandling ut fra verdensledende nevroforskning?  

 

I samarbeid med Abbvie, NordicInfu Care og Norges Parkinsonforbund arrangerer Nansen Neuroscience Network et nasjonalt møte om Parkinson behandling den 11. februar. Møtet er fulltegnet allerede med mer enn 50 deltagere. Vi håper dette kan bli et nasjonalt møte som gjentas i 2017.

 I fjor november og desember ble det arrangert frokostmøter av NNN med statssekretærene i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Kunnskapsdepartementet (KD) var invitert. Mange av våre medlemmer deltok på frokostmøtene. 

Bjarte Reve, daglig leder for NNN, var invitert til det nasjonale NevroNor-møtet og holdt et av åpningsinnleggene om innovasjon ut fra et nevrovitenskaplig perspektiv.

Nansen Neuroscience Network (NNN) har behov for virksomheter eller universitet som støtter opp i større grad enn det som forventes av vanlige medlemmer. Universitetet i Oslo (UiO), Det medisinske fakultet, er fra 2016 en slik fasilitator. Samarbeidet mellom UiO og NNN skal fungere til gjensidig nytte. 

Following the success of earlier year's event Oslo Medtech organizes a venture session at the DNB Healthcare Conference - the annual investment conference for Nordic medical device, e-health and biotech companies. NNN members are encouraged to participate. 

A short update on NNN's activity in November.  

Join our breakfast meeting series with politicians, ensuring that our members have the opportunity to discuss research policy, entrepreneurship and pharmaceutical policies. Our next breakfast meeting is Monday November 30th with Cecilie Brein-Karlsen, State Secretary at the Ministry of Health and Care Services. 

Pages