Article

HelseOmsorg21 strategy presented

The HelseOmsorg21 strategy was presented to Prime Minister Erna Solberg and Health Minister Bent Høie Wednesday this week. Read the main priorities here. 

HelseOmsorg21 is a national strategy for research and innovation in healthcare. The final strategy, presented by leader of the HelseOmsorg21 process John-Arne Røttingen to Prime Minister Erna Solberg and Health Minister Bent Høie on June 25th, has five main priorities aimed at providing better public health, more groundbreaking research, and the growth of a national health industry. The five main priorities are listed below (in Norwegian), and several of them are aligned with the main programs that NNN will be working on in the coming months. We will share more information on these initiatives later. NNN has contributed to the HelseOmsorg21 process with formal input to the sub-reports on the knowledge system and on health industry development. NNNs CEO Leif Rune Skymoen has also been directly involved through his participation in one of the working groups.

Click here to download the input documents from NNN:

NNN Innpill HelseOmsorg21 Kunnskapssystemet

NNN Innpill HelseOmsorg21 Næringsutvikling

Click here to download the full HelseOmsorg21 strategy.

 

The main priorities of the HelseOmsorg21 strategy are: 

  1. Et kunnskapsløft for kommunene med solid finansiering, etablering av et nasjonalt register for kommunale helse- og omsorgstjenester og med en UoH-sektor og en ny instituttsektor innrettet mot kommunenes behov.
  2. Helse- og omsorg som et næringspolitisk satsingsomrade med sektorspesifikke virkemidler og økt samhandling mellom offentlig og privat sektor.
  3. Lettere tilgang til og økt utnyttelse av helsedata.
  4. Et kunnskapsbasert helse- og omsorgssystem med brukermedvirkning og vektlegging av kompetanse, og det å utvikle, utprøve og dokumentere effekter av tiltak.
  5. Sterkere satsing på internasjonalisering av forskning og økt deltakelse i konkurransen i EUs forskningssystem.