Article

Nytt styre i Nansen Neuroscience Network

Den 14 juni 2017 avholdt Nansen Neuroscience Network Generalforsamling.
 
Styret som ble enstemmig valgt er: 
 
- Tormod Fladby, prof og klinikksjef nevrologi, Ahus. (Leder) 
- Erling Tronvik, prof. NTNU (ny)
- Pål Richard Romundstad, prodekan, medisin, NTNU (gjenvalg)
- Erik Hjelvin, med. sjef Pfizer (ny)
- Johanne Rinholm, UiO (gjenvalg)
- Jens Halvard Grønlien, Abbvie (gjenvalg)
- Håkon Sæteræy, Pre-Diagnostics (gjenvalg)
- Anne Rita Øksengård, Fagsjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen (gjenvalg)
- Jonny Østensen, Inven2 (gjenvalg) 
 
Det rettes en stor takk til de styremedlemmene som nå gikk ut av styret i NNN: 
- Leif Rune Skymoen, Curida AS
- Beatrix Vereijken, NTNU
- Anders Fugelli, Pharmasum Therapeutics